Prechod na menu euro v lekárni

11.09.2008, 22:10, Maria Muskova

Niekoľko najčastejších otázok súvisiacich s prechodom na menu euro v lekárni. Ako si nájsť cenu lieku, zdravotníckej pomôcky či doplnkového tovaru v euro? Ako budú duálne ceny zobrazovať lekárne?


Ako majú lekárne postupoveť pri duálnom zobrazovaní?
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z.z. do 31.12.2008 nie je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti povinný v priebehu povinnosti duálneho zobrazovania cien označovať ceny výrobkov ani individuálne pripravovaných cenovkami na výrobkoch v eurách. Od 1.1.2009 až do 31.12.2009 nie je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti povinný označovať ceny výrobkov ani individuálne pripravovaných cenovkami na výrobkoch v slovenských korunách.

Podmienku duálneho zobrazenia cien výrobkov si splní prostredníctvom cenníkov, ktoré sú umiestnené na viditeľnom a dobre prístupnom mieste napr. pri okienku alebo pulte ako súčasť zoznamov liečiv a liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ak ide o výrobky poskytované za úhradu z verejného zdravotného poistenia. Ak ide o voľnopredajné výrobky tieto cenníky zabezpečí poskytovateľ lekárenskej starostlivosti vo vlastnej réžii v tlačenej alebo elektronickej forme, ktoré budú prístupné pacientovi, alebo na verejne dostupnom mieste sprístupní pacientom vytlačený tzv. Cenník - konverzná tabuľka, ktorý je uvedený na internetovej stránke ministerstva.

Duálne zobrazovanie sa nevyžaduje pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na tlačivá lekárskych predpisov a lekárskych poukazov. Ak lekár pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín po zavedení meny euro predpisuje na tlačivá, ktoré majú v príslušnom stĺpci uvedenú skratku slovenskej koruny „Sk“ a skratku halierov „h“, poskytovateľ lekárenskej starostlivosti prečiarkne obe skratky a vpravo vedľa skratky „Sk“ napíše skratku meny euro podľa príkladu č. 4, a 5 v príkladovej časti metodického výkladu. Tlačivá lekárskych poukazov a lekárskych predpisov s predtlačenými skratkami „Sk“ a „h“ meny SKK budú akceptované maximálne do 30.6.2009.

 

Kedy je presný začiatok duálneho zobrazovania cien?
Dátum začiatku dvojakého (duálneho) zobrazovania cien a finančných hodnôt je stanovený na jeden mesiac po určení konverzného kurzu Radou EÚ. Podľa generálneho zákona sa za určenie konverzného kurzu pokladá jeho publikovanie v úradnom vestníku Európskej únie. Rozhodnutie Rady bolo publikované 24. júla 2008, takže začiatok povinného duálneho je 24. augusta 2008.

 

V akom poradí majú byť na duálnych cenovkách ceny v korunách a v eurách?
Žiaden predpis neurčuje aké má byť poradie cien v korunách a v eurách na duálnych cenovkách. Je to na rozhodnutí obchodu, ktorú menu dá na prvé miesto. Po začiatku povinného duálneho zobrazovania mala väčšina obchodov ako prvé ceny v korunách a druhé ceny v eurách. Niektoré obchody však dali na prvé miesto eurové ceny. Takýto postup je korektný a nie je to porušením žiadneho predpisu. Takisto je na rozhodnutí obchodu akým typom písma alebo akou farbou bude ktorá cena zobrazená. Je potrebné dodržať aby bolo zreteľné ktorá cena je v ktorej mene a informatívna cena nesmie byť menším písmom ako cena v platnej mene. Ak obchod plánuje použiť tú istú cenovku pred aj po zavedení eura, odporúča sa uviesť obe ceny rovnakou veľkosťou písma.

 

Ako bude zobrazovaná nová mena, má EÚ nejaké štandardy, ktoré využíva?
Zobrazovanie eura neriešia štandardy, postup by sa nemal oproti súčasnosti meniť. Môže sa používať buď znak eura € alebo označenie EUR.

 

 
« Späť

Otváracie hodiny

Po: 8:00 – 17:30
Ut: 8:00 – 17:30
St: 8:00 – 17:30
Št: 8:00 – 17:30
Pi: 8:00 – 17:30
So: 8:00 – 12:00
Ne: Zatvorené