Hmotnosť

S nadmernou telesnou hmotnosťou sa zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, produkcia cholesterolu a nebezpečného zvýšenia hladiny cukru v krvi. Aká je vlastne optimálna telesná hmotnosť? V súčastnosti ju vypočítava lekárska a odborná verejnosť celého sveta prostredníctvom tzv. indexu telesnej hmotnosti (ďalej B.M.I. , z anglického Body Mass Index). B.M.I. je vzťah skutočnej telesnej hmotnosti a výšky osoby. Výsledok výpočtu nám poskytne predstavu o tom, koľko by mal zdravý človek vážiť.

 

Telesný tuk

Napriek dôležitosti B.M.I. pri klasifikácii obezity, nieje tento prvok postačujúci k stanoveniu telesnej štruktúry meranej osoby. Na to je potrebných omnoho viac elementov, ktoré by čo najviac popísali ľudské telo a jeho charakteristiky. Preto je kombinácia telesnej hmoty spolu s B.M.I. jednou z možností, ako presnejšie popísať štruktúru zloženia tela. Môže sa stať, že osoba schudne, t.j. zníži svoj B.M.I., ale zvýši svoj index tuku napríklad nesprávnou diétou. Použitie B.M.I. spoločne s indexom tuku nám umožní vytvoriť lepší obraz o stave nášho zdravia.

 

Krvný tlak

Krvný tlak sa všeobecne považuje za veľmi dobrý ukazovateľ stavu kardiovaskulárneho systému, nakoľko sa jedná a jednu z fyziologických premenných, ktorá je pri súčastnom stave vedy relatívne ľahko určiteľná a merateľná. Klinický obraz získaný pomocou merania krvného tlaku už pomohol odvrátiť mnoho predčasných a zbytočných úmrtí a umožnil v mnohých prípadoch včasnú nápravu zdravotného stavu. Vysoký krvný tlak – hypertenzia – je niekedy varovným príznakom ohrozenia života a iba včasná diagnóza dovoľuje tiež včasnú aplikáciu príslušnej liečby. Priebežná kontrola tlaku je preto metódou detekcie možných kardiovaskulárnych porúch ľudského organizmu.

 

Faktory ovplyvňujúce krvný tlak:

 

  • Vek – s pribúdajúcim vekom existuje tendencia stúpania nameraných hodnôt krvného tlaku.
  • Pohlavie – pred dosiahnutím 35 až 40 roku života sa hypertenzia vyskytuje častejšie u mužov, po dosiahnutí 65 až 70 roku života je hypertenzia ďaleko častejšie diagnostikovaná u žien.
  • Nadváha – príliš vysoká telesná hmotnosť je v úzkom vzájomnom vzťahu s vysokým krvným tlakom.
  • Ďalšie faktory – ako napr. stres, spôsob života, typ práce, nadmerné požívanie alkoholických nápojov a solí, hluk, dedičné predispozície a pod.

 

Hodnotenie krvného tlaku u dospelých osôb:

 

Kategória/Tlak
Arteriálny systolický (mmHg)
Arteriálny diastolický (mmHg)
Normálny menej ako 130 menej ako 85
Normálny vysoký 130 –139 85 – 89
Hypertenzia
Úroveň 1 (ľahká)
Úroveň 2 (stredná)
Úroveň 3 (vážna)
Úroveň 4 (veľmi vážna)

140 –159
160 –179
do 209
viac ako 209

90 –99
100 –109
110 –119
viac ako 119

 

Hodnotenie B.M.I.

20 až 24,9  Normálna hmotnosť
25 až 29,9  Ľahká nadváha
30 až 40  Nadváha – stredné riziko srdcových porúch
viac ako 40  Obezita – vysoké riziko srdcových porúch

 

Index normálnych hodnôt telesného tuku

Vek 20 – 29 rokov
30 – 69 rokov
Muž 14 – 20 % 17 – 23 %
Žena 17– 24 % 20 – 27 %

 

Niekoľko rád na záver

Pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov doporučujeme dodržiavať nasledujúce body:

 

 • Najlepšiu výpovednú hodnotu majú opakované merania v rovnakých intervaloch (raz denne, týždenne, obdeň, atď.) v podobnom čase a za podobných okolností (ráno, popoludní, pred jedlom, podobné oblečenie a pod.).
 • Pri meraní krvného tlaku sa nepohybujte (hlavne rukami a prstami na ľavej ruke), nehovorte a buďte pokojný. V prípade, že zariadenie rozpozná veľké výkyvy vo vašom krvnom tlaku z vyššie uvedených dôvodov, sám preruší meranie. V takom príade máte ešte dve možnosti zopakovať meranie.
 • Pri meraní hmotnosti a výšky stojte vzpriamene, zabránite tak skresleniu vašej výšky a následne zlému výpočtu B.M.I.
 • Nastupujte na platformu jemne. Pokiaľ chcete, aby bolo meranie čo najpresnejšie, vyzujte sa a odložte si tažké kusy oblečenia, ako napr. kabát a pod. na hák na pravom boku zariadenia. Nezabudnite si zložiť čiapku alebo klobúk, aby neskreslovali vašu výšku.
 • Meranie telesného tuku sa neodporúča tehotným ženám a osobám s implantovaným elektronickým zariadením, ako napr. srdcový stimulátor.
 • Riaďte sa pokynmi na displeji a hlasovou nápovedou. Neponáhľajte sa, zariadenie je trpezlivé – počká na vás.
 • Vhoďte mincu podľa požadovaného úkonu.
 • Pokiaľ vlastníte čipovú kartu, tak môžete priebežne sledovať váš krvný tlak a hmotnosť. Posledných 20 meraní je zaznamenaných na karte.
 • Nastupujte na platformu jemne. Pre presnejšie meranie sa vyzujte. Po ukončení celého merania zostúpte z platformy, aby zariadenie poznalo, že bol celý proces ukončený.
 • Držte sa madla na meranie telesného tuku pevne, ale nie kŕčovite. Ruka je prirodzene prehnutá, nie natiahnutá.
 • Ruku vkladajte do vaku tlakomeru bez hodiniek, náramkov a pod. Ruku uvoľnite a vložte do kruhu. Zariadenie takt pozná, že je vaša ruka pripravená na meranie krvného tlaku. Nepohybujte rukou ani prstami.
 • Počas merania krvného tlaku nehovorte!
 • Po ukončení meracieho procesu sa vytlačí lístok s výsledkami meraní. Prístroj dá pokyn na vybratie lístku.
   

 

Uvedený text bol prebratý zo stránky http://www.corazonplus.cz/corazonplus.html


Otváracie hodiny

Po: 8:00 – 17:30
Ut: 8:00 – 17:30
St: 8:00 – 17:30
Št: 8:00 – 17:30
Pi: 8:00 – 17:30
So: 8:00 – 12:00
Ne: Zatvorené